استند ایکس

استند ایکس یکی از پرکاربرد ترین استند ھای نمایشگاھی در بین محصولات میباشد این سازه از ایستایی خوبی برخورداراست و بسیار ارزان بوده و با قابلیت تعویض چاپ به شما این امکان را میدھد که بیشترین استفاده را از این سازه داشته باشید.
سایزھای موجود ما ١٧٠*۶٠ – ٩٠*٢٠٠ میباشد که این سازه نیز با ابعاد درخواستی شما مشتریان قابل ساخت میباشد.