استند اطلاع رسانی

استند اطلاع رسانی مناسب برای نمایشگاه و فضاهای داخلی میباشد ، قابل حمل و سبک و در ابعاد A4 و A5