استند کراس

استند ایکس : استند ایکس یکی از پرکاربرد ترین استند ھای نمایشگاھی در بین محصولات میباشد این سازه از ایستایی خوبی برخوردارست و بسیار ارزان بوده و با قابلیت تعویض چاپ بھ شما این امکان را میدھد ک بیشترین استفاده را از این سازه داشتھ باشید. سایزھای موجود ما ١٧٠*۶٠...٩٠*٢٠٠ میباشد کھ این سازه نیز با ابعاد درخواستی شما مشتریان قابل ساخت میباشد.

کد محصول: ۱۰۰۱ دسته :

محصولات مشابه